Sepik Language Stock


 1. Abau: Abau
 2. Iwam: Amal, Iwam, Sepik Iwam
 3. Leonhard Schultze: Pefiyahe, Tuwari, Walio, Yawiyo
 4. Ndu:
      Ambulas, Boikin, Burui, Gala (Sogap), Gaikundi, Hanga Hundi,
  Iatmul, Koiwat, Manambu, Mewvembet (Malinguat), Sengo, Sos Kundi, Yalaku
 5. Nukuma: Kwanga, Kwoma, Mende
 6. Ram: Awtuw, Karawa, Pouye
 7. Sepik Hill:
  1. Alamblak: Alamblak, Kaningra
  2. Bahinemo:
       Bahinemo, Berinomo, Bisisi, Kapriman, Mari, Sumariup, Watakataui
  3. Papi: Asaba, Baiyamo (Papi)
  4. Sanio:
       Hewa, Niksek, Piame, Saniyo-Hiyewe
 8. Tama: Ayi, Kalou, Mehek, Pahi, Pasi, Yessan-Mayo
 9. Wogamusin-Chenapian: Chenapian, Wogamusin  
 10. Yellow River: Ak, Awun, Namia
 11. Yerakai: Yerakai

  Note:  Languages and language groups preceded by a dagger (†) are extinct or nearly extinct or moribund..


Back >>  [ Home ] >> [ Trans-New Guinea ] >> [ Finisterre-Huon ] >> [ Kainantu-Goroka  ] >> [ Madang ] >>
 
[ Ok-Awyu ] >> [ Southeast Papuan ] >> [ West Papuan-Timor-Alor-Pantar ] >>
[ Sepik-CN ]>>
 [ Ramu-Lower-Sepik ] >> [ Torricelli ] >> [ West Papuan ] >> [ Other Papuan languages ]