Language name and locationː Hmongb Shuat, China, Vietnam [Refer to Ethnologue]
语言名称和分布地区: 赫蒙语 (蒙刷苗语), 云南省文山壮族苗族自治州富宁县偏苗和越南北部 (hmz)

 

1. ʔi55

21.  ne̤ŋ22 kɔu21 ʔi55

2. ʔau55

22.  ne̤ŋ22 kɔu21 ʔau55

3. pʲei55

23.  ne̤ŋ22 kɔu21 pʲei55

4. plɔu55

24.  ne̤ŋ22 kɔu21 plɔu55

5. pʒ̩55

25.  ne̤ŋ22 kɔu21 pʒ̩55

6. tʃɔu44

26.  ne̤ŋ22 kɔu21 tʃɔu44

7. ɕaŋ44

27.  ne̤ŋ22 kɔu21 ɕaŋ44

8. ʑi21

28.  ne̤ŋ22 kɔu21 ʑi21

9. tɕa42

29.  ne̤ŋ22 kɔu21 tɕa42

10. kɔu21

30.  pʲei55 tɕəu24

11. kɔu21 ʔi55

40.  plɔu55 tɕəu24

12. kɔu21 ʔau55

50.  pʒ̩55 tɕəu24

13. kɔu21 pʲei55

60.  tʃɔu44 tɕəu24

14. kɔu21 plɔu55

70.  ɕaŋ44 tɕəu24

15. kɔu21 pʒ̩55

80.  ʑi21 tɕəu22

16. kɔu21 tʃɔu44

90.  tɕa42 tɕəu24

17. kɔu21 ɕaŋ44

100. ʔi54 pa44 <Chinese

18. kɔu21 ʑi21

200. ʔau55 pa44

19. kɔu21 tɕa42

1000. ʔi55 tsʰai55 <Chinese

20. ne̤ŋ22 kɔu21

2000. ʔau55 tsʰai55

 

Linguist providing data and dateː Mr. Andy Castro and Mr. Royce Flaming. SIL International, East-Asia. March 21, 2009.
提供资的语言学家: 康蔼德先生和睿杰先生. 2009 年 3 月 21 日.

 

Other comments: Hmongb Shuat or Hmong Shua or Sinicized Miao has a decimal system. Sinicized Miao. Alternate Names: Biantou Miao, Changshu Miao, Curved Comb Miao, Flat Head Miao, Han Miao, Hmong Nzi, Hmong Sa, Hmong Shua, Hmong Sua, Long Comb Miao, Lopsided Comb Miao, Mushu Maio, Piān Miáo, Shuixi Miao, Sinicised Hmong, Waishu Miao, Water Miao, West of the Water Miao, Wooden Comb Miao, is spoken by approximately 250,000 speakers in Guangxi Zhuang Autonomous Region, Longlin county; Guizhou province: Dafang, Guanling, Nayong, Pu’an, Puding, Qianxi, Qinglong, Shuicheng, Xingren, Zhenning, Zhijin, and Ziyun counties, Anshun municipality; Yunnan province: Funing, Guangnan, and Jinping counties, Gejiu municipality, as well as North Vietnam.


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]