Language name and locationː Large Flowery Miao, Guizhou, China [Refer to Ethnologue]
语言名称和分布地区: 大花苗语 (滇东北苗语 Northeastern Dian Miao), 贵州威宁石门坎语, 中国贵州省,四川省和云南省

 

1. i55

21.  ȵi31 ŋɡʱau31 i55

2. a55

22.  ȵi31 ŋɡʱau31 a55

3. tsɿ55

23.  ȵi31 ŋɡʱau31 tsɿ55

4. tl̥au55

24.  ȵi31 ŋɡʱau31 tl̥au55

5. pɯ55

25.  ȵi31 ŋɡʱau31 55

6. tl̥au33

26.  ȵi31 ŋɡʱau31 tl̥au33

7. ɕaɯ33

27.  ȵi31 ŋɡʱau31 ɕaɯ33

8. ʑʱi31

28.  ȵi31 ŋɡʱau31 ʑʱi31

9. dʑʱa35

29.  ȵi31 ŋɡʱau31 dʑʱa35

10. ɡʱau31

30.  tsɿ55 ɡʱau31

11. ɡʱau31 i55

40.  tl̥au55 ɡʱau31

12. ɡʱau31 a55

50.  pɯ55 ɡʱau31

13. ɡʱau31 tsɿ55

60.  tl̥au33 ɡʱau31

14. ɡʱau31 tl̥au55

70.  ɕaɯ33 ɡʱau31

15. ɡʱau31 55

80.  ʑʱi31 ɡʱau31

16. ɡʱau31 tl̥au33

90.  dʑʱa35 ɡʱau31

17. ɡʱau31 ɕaɯ33

100. i55 pa33  <Chinese

18. ɡʱau31 ʑʱi31

200. a55 pa33

19. ɡʱau311 dʑʱa35

1000. i55 tsʰie55 < Chinese

20. ȵi31 ŋɡʱau31

2000. a55 tsʰie55

 

Linguist providing data and dateː Prof. Chen Qiguang, Minzu University of China, Beijing, China. November 24, 1993

提供资的语言学家: 陈其光教授(北京中央民族大学), 1993 年 11 月24 日.

 

Other comments: Large Flowery Miao or Northeastern Dian Miao has a decimal system. Some numerals of this Miao language are different from that of other Miao languages.

Large Flowery Miao: ISO 639: hmd. Alternate names: A-Hmaos, Ad Hmaob lul, Big Flowery Miao, Da Hua Bei Miao, Da Hua Miao, Diandongbei Miao, Flowery Miao, Great Flowery Tribe, Hua Miao, Hwa Miao, Northeastern Dian Miao, Northeastern Yunnan Miao, Ta Hwa Miao. Autonym: A-Hmao, is spoken by approximately 300,000 speakers (Wang and Mao 1995) in Guizhou province: Hezhang, Pu’an, Shuicheng, Weining, Zhenning, and Ziyun counties, Liupanshui municipality; Sichuan province: Panzhihua municipality; Yunnan province: Zhaotong area, Daguan, Fumin, Lufeng, Luquan, Qiaojia, Suijiang, Wuding, Xundian, Yongshan, and Yiliang counties, Anning, Chuxiong, Kunming, Qujing, and Xuanwei municipalities, China.


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]