Language name and location: Irish Gaelic, Ireland [Refer to Ethnologue]
言名称和分布地区: 爱尔兰尔语, 爱尔兰共和国西海岸及北爱尔兰一些地区

 

1. a h-aon [əˈhin̪]

21.   fiche h-aon [ˈfʲɪɕɪˈhin̪]

2. a dó [əˈd̪o]

22.   fiche dó [ˈfʲɪɕɪˈd̪o]

3. a trí [ətʲɹʲi]

23.   fiche trí [ˈfʲɪɕɪˈtʲɹʲi]

4. a ceathair [əˈcæhɪɹʲ]

24.   fiche ceathair [ˈfʲɪɕɪˈcæhɪɹʲ]

5. a cúig [əˈkuɟ]

25.   fiche cúig [ˈfʲɪɕɪˈkuɟ]

6. a sé [əˈʃe]

26.   fiche sé [ˈfʲɪɕɪˈʃe]

7. a seacht [əˈʃɑxt̪]

27.   fiche seacht [ˈfʲɪɕɪˈʃaxt̪]

8. a hocht [əˈhʌxt̪]

28.   fiche hocht [ˈfʲɪɕɪˈhʌxt̪]

9. a naoi [əˈn̪ˠi]

29.   fiche naoi [ˈfʲɪɕɪˈn̪ˠi]

10. a deich [əˈdʲɛ]

30.   tríocha [ˈtʲɹʲxə]

11. a haon déag [əˈhiɲeg]

40. ceathracha [ˈcæɹʲəxə]/daichead [ˈd̪æhəd]

12. a dó dhéag [əˈd̪ˠojeg]

50.   caoga [ˈkˠigə]

13. a trí déag [əˈtʲɹʲidʲeg]

60.   seasca [ˈʃæskə]

14. a ceathair déag [əˈcæhɪɹʲdʲeg]

70.   seachtó [ˈʃɑxt̪o]

15. a cúig déag [əˈkuɟdʲeg]

80.   ochtó [ˈʌxt̪o]

16. a sé déag [əˈʃedʲeg]

90.   nócha [ˈn̪ˠixə]

17. a seacht déag [əˈʃɑxdʲeg]

100. céad [ˈced̪]

18. a hocht déag [əˈhʌxdʲeg]

200. dhá chéad [ˈɣɔˌɕed̪]

19. a naoi déag [əˈn̪ˠidʲeg]

1000. míle [ˈmʲilʲɪ]

20. fiche [ˈfʲɪɕɪ]

2000. dhá mhíle [ˈɣɔˌvʲilʲɪ]

 

Linguist providing data and dateː Dr. Máire Ni Chiosáin, University College Dublin, Ireland, July 20, 1999
供资料的语言学家: Dr. Máire Ni Chiosáin, 1999 年 7 月 20 日

 

Other comments: Irish or Irish Gaelic has a decimal system. The above data is from western dialect of Irish. Irish or Gaelic Irish is spoken by approximately 1,200,000 speakers in Cork, Donegal, Galway, Kerry, part of Mayo, Meath, and Waterford counties. Western isles northwest and southwest coasts, Ireland as we as Canada,
United Kingdom, New Zealand and United States.


 

Back >> [ Home ] >> [ Indo-European ]